Instalacje alarmowe i powiadomienia

Wykonujemy systemy alarmowe w oparciu o renomowane firmy takie jak Satel, Ekron, DSC  czy Paradox. Zapewniamy kompletną obsługę począwszy od oceny chronionego obiektu, poprzez zaprojektowanie systemu alarmowego ze szczególną dbałością o jego funkcjonalność a skończywszy na okablowaniu obiektu, instalacji, oprogramowaniu i uruchomieniu całości.

Na życzenie klienta możemy także zainstalować nadajnik radiowy powiadamiający grupę interwencyjną (patrol). Na tym polu ściśle współpracujemy najpoważniejszymi agencjami ochrony osób i mienia w naszym regionie.

Alarmy podobnie jak inne systemy przez nas wykonywane pozwalają na pełną kontrolę i sterowanie poprzez sieć internetową lub GSM. Zajmujemy się także przebudową, rozbudową, naprawą oraz konserwacją istniejących instalacji alarmowych. Dysponujemy koncesjami autoryzowanymi przez MSWiA.